Organizator konkursu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem.

Cele konkursu:;

 1. Rozwijanie zainteresowania literaturą i fotografią.
 2. Popularyzacja czytania, jako formy spędzenia wolnego czasu.
 3. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

 Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.

Zasady udziału w konkursie:

 1. Ideą konkursu jest wykonanie zdjęcia czytelnika/-ów z książką w roli głównej w ciekawej aranżacji.
 2. Każdy autor może nadesłać 1 pracę wykonaną dowolną techniką w formie elektronicznej  na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 3. Wraz ze zdjęciem należy przesłać wypełnione i zeskanowane (lub sfotografowane) załączniki:

-  kartę zgłoszeniową (zał. 1),

- oświadczenie uczestnika (zał. 2 ) – w przypadku osób powyżej 18 roku życia

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (zał. 3) – w przypadku osób poniżej 18 roku życia.

 1. Zdjęcia nie mogą być efektem montażu komputerowego.

Termin i warunki dostarczenia pracy:

 1. Prace konkursowe należy nadesłać do dnia 20 maja 2024 r.
 2. O miejscu i dacie wręczenia nagród poinformujemy zainteresowanych w późniejszym terminie.
 3. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

 Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w 3 kategoriach:

- uczniowie szkół podstawowych,

- uczniowie szkół ponadpodstawowych,

- osoby dorosłe.

 1. Przedmiotem oceny będą wartości artystyczne oraz sposób i podejście do tematyki konkursu.
 2. Komisja konkursowa wyłoni laureatów i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
 3. Po rozstrzygnięciu konkursu jego wyniki zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości na stronie internetowej biblioteka.gminakolno.pl oraz facebooku biblioteki GBP w Czerwonem.

 Uwagi końcowe:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych zdjęć w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych biblioteki.
 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 86 262 34 56, 504 187 529 lub pisząc na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem. Kontakt:

- tel.: 86 262 34 56, 504 187 529,                                    

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Z książką Ci do twarzy” stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

Załączniki:

24 kwietnia 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem odbył się Konkurs Wiedzy Historycznej „Powstanie Styczniowe 1863 - 2023”. Patronat honorowy nad konkursem objął wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski.

W konkursie wzięło udział 11 uczniów ze szkół podstawowych w Czerwonem, Janowie, Lachowie i Wykowie. 

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Józef Bogdan Wiśniewski – wójt Gminy Kolno, Barbara Sielawa – starszy kustosz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem, Aleksandra Szyc – Redaktor Naczelna Gazety Gminnej, pracownik Urzędu Gminy Kolno oraz Grzegorz Okurowski – radny gminny i sołtys Czerwonego, która po sprawdzeniu testów według przygotowanego klucza wiedzy wydała następujący werdykt:

 1. Dominik Bazydło – ( 28 pkt.) - SP Czerwone - nauczyciel przygotowujący: Wojciech Kulas
 2. Joanna Imiela – (28 pkt.) - SP Czerwone - nauczyciel przygotowujący: Wojciech Kulas
 3. Michał Przyborowski – (25 pkt.) - SP Lachowo - nauczyciel przygotowujący: Robert Sekściński

III. Dawid Chaberek – (24 pkt.) - SP Janowo - nauczyciel przygotowujący: BarbaraWądołowska

III. Amelia Długozima – (24 pkt.) - SP Czerwone nauczyciel przygotowujący: Wojciech Kulas

III. Norbert Niebrzydowski – (24 pkt.) -  SP Lachowo nauczyciel przygotowujący: Robert Sekściński

W teście można było uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Podsumowanie konkursu  i wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas wieczornicy patriotycznej 9 maja o godz. 18:00 w Gminnej BP w Czerwonem.

Wszystkim uczestnikom konkursu i nauczycielom ich przygotowującym serdecznie dziękujemy, a laureatom – gratulujemy.

 

GBP w Czerwonem

 

Galeria zdjęć na fb biblioteki: