Obecna biblioteka jako instytucja kultury ma bogatą historię, placówka ta niejednokrotnie zmieniała swoje nazwy.

Gromadzka Biblioteka Publiczna powstała po drugiej wojnie światowej w 1946 r. W tymże roku odnotowany został pierwszy wpis do księgi inwentarzowej. Na otwarciu biblioteki obecne były władze powiatowe, odbyła się również część artystyczna przygotowana przez nauczyciela Szkoły Podstawowej w Czerwonem. Początki działalności były bardzo trudne, brakowało odpowiedniego lokalu, książek i kadry bibliotecznej. Biblioteka mieściła się w jednym niewielkim pomieszczeniu. Do chwili objęcia posady bibliotekarza przez panią Wandę Kozioł, w bibliotece przewinęło się trzech pracowników z czego każdy z nich pracował około jednego roku. Pani Kozioł pracowała bibliotece do 28 lutego 1969 r. Po niej posadę w bibliotece przejęła pani Celina Paliwoda, która pełniła obowiązki kierownika biblioteki.

Z dniem 1 stycznia 1974 r. nazwa placówki została zmieniona na Gminną Bibliotekę Publiczną. Od stycznia 1977 r. działała ona jako Filia Biblioteczna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolnie. Od dnia 1 maja 1992 r. nastąpił podział Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy na Miejską Bibliotekę Publiczną i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kolnie z siedzibą w Czerwonem. Od 15 maja 2000 r. rolę kierownika, a później dyrektora pełniła pani Krystyna Bazydło, natomiast od 1 kwietnia 2007 r. na stanowisko dyrektora biblioteki została powołana pani Teresa Alina  Zajk.

1 stycznia 2012 roku w miejsce filii bibliotecznych w Borkowie, Lachowie i Zabielu utworzono punkty biblioteczne oraz zmieniono nazwę biblioteki na Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem. Uchwała XIII/63/11 Rady Gminy Kolno z dnia 9 grudnia 2011 r. nadano bibliotece statut.

Obecnie Biblioteka Publiczna w Czerwonem mieści się w samodzielnym budynku o pow. ok. 527 m2.  Posiada ona wypożyczalnię ogólną dla dzieci i dorosłych, czytelnią ogólną, gabinet dyrektora, pracownię komputerową, pomieszczenie z grami planszowymi i zabawkami, z którego korzystają najmłodsi czytelnicy. Obiekt rozbudowano, wyremontowano i wyposażono dzięki dofinansowaniu z PROW na lata 2007-2013. Jest tu siedziba OSP, zespołu Czerwieniacy oraz Stowarzyszenia KAFCUKI.

Na koniec 2012 r. stan księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej i w jej 3 punktach wynosił 33 832 woluminy. Zarejestrowano 16 247 odwiedzin w bibliotece. Wypożyczono 13 094 wol. w ciągu roku. Udostępniono 3 385 czasopism bieżących. Udzielono 1 716 informacji.

Do podstawowych zadań biblioteki należą gromadzenie, opracowanie, udostępnianie zbiorów, wymiana międzybiblioteczna, organizowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu nauki, kultury i sztuki. Najbardziej wartościowymi formami tej działalności są lekcje biblioteczne, spotkania z pisarzami, konkursy czytelnicze i plastyczne, montaże słowno-muzyczne, wycieczki edukacyjno-krajoznawcze.