Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem znalazła się w gronie bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

W pierwszym naborze biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 7 000,00 zł, zaś w drugim rozdaniu pozyskaliśmy wsparcie finansowe na 1 500,00 zł. Łączna wartość dotacji z wkładem własnym, którą przeznaczyliśmy na zakup nowości wydawniczych w 2023 r. wyniosła 17 000,00 zł.

Dotacja wpłynęła na systematyczną aktualizację zasobów i pozwoliła na zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki.

"Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".