XI odsłona Narodowego Czytania odbyła się 2 września w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lachowie. Tegoroczna edycja, wzorem lat ubiegłych, odbyła się pod patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku prezydent Andrzej Duda zaproponował "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza, zbiór czternastu utworów wchodzących w skład pierwszego tomu „Poezyj”, wydanych w Wilnie w roku 1822. Wybrano ten tomik ze względu na upamiętnienie dwusetnej rocznicy opublikowania dzieła, które uznano za symboliczne otwarcie epoki romantyzmu w literaturze polskiej.

W imieniu organizatorów pani dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem Teresa Alina Skrodzka wraz z Jadwigą Filipkowską – dyrektor  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lachowie  oraz Bogumiłą Mikucką  - w-c dyrektor tejże szkoły  powitały wszystkich przybyłych gości.

Do wspólnego czytania lektury zaproszeni zostali  m.in. przedstawiciele władz Gminy Kolno, Zespół Ludowy Czerwieniacy, Koło Gospodyń Wiejskich "Lawenda" w Lachowie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Kolno oraz nauczyciele szkoły w Lachowie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie.

Zgodnie z tradycją Narodowe Czytanie w Gminie Kolno rozpoczął Józef Bogdan Wiśniewski - wójt Gminy Kolno, który wspólnie z księdzem Krzysztofem Malinowskim proboszczem Parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie, Agnieszką Dudą - dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i Ewa Sielawą - dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie przeczytali „Powrót taty" Adama Mickiewicza.

Kolejni znamienici lektorzy czytali później: „Panią Twardowską", „Kurhanek Maryli", „Rybki", „Romantyczność" i „Pierwiosnek" Adama Mickiewicza.

Po wspólnym czytaniu „Ballad i romansów”  uczniowie Szkoły Podstawowej w Lachowie przedstawili inscenizację "Świtezianki" Adama Mickiewicza, którą przygotowali pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego pani Anny Przytuły.

Na pamiątkę tego wydarzenia każdy zainteresowany mógł otrzymać okolicznościową pieczęć na książce.

Organizatorzy dziękują lektorom i słuchaczom za to, że zechcieli z nami spędzić ten wyjątkowy dzień. Podziękowania kierujemy także do pań z kuchni szkolnej i pań z KGW w Lachowie za przygotowanie słodkiego poczęstunku oraz pana Sylwestra Nicewicza  za oprawę fotograficzną spotkania.

 

GBP w Czerwonem

Galeria zdjęć na FB biblioteki:

https://www.facebook.com/GBPCZERWONE/photos/pcb.5328319600596749/5328316693930373/