„Literacka podróż z Marią Konopnicką w 180 rocznicę urodzin pisarki” – to projekt, na który Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała dotację w kwocie 21 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z programu Partnerstwo dla książki. Zadanie będziemy realizować w partnerstwie z : Urzędem Gminy Kolno, ZOPO, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, szkołami podstawowymi z terenu gminy Kolno, CKGK, KGW z gminy Kolno i zespołem „Czerwieniacy”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w terminie od kwietnia do końca października 2022 roku.

By uczcić Rok Marii Konopnickiej w ramach zadania biblioteka przeprowadzi wiele atrakcyjnych działań, których celem jest upowszechnianie literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów poprzez działania edukacyjne, oświatowe i kulturalne.

W ramach wydarzeń literackich zorganizujemy:

- głośne czytanie utworów pisarki – „Wieczór poetycki z Marią Konopnicką”,

- spotkanie autorskie z Iwoną Kienzler, która w formie wykładu opowie o twórczości, osobowości i życiu prywatnym autorki,

-warsztaty plastyczne przygotowujące dzieci  i młodzież do konkursu plastycznego,

- konkurs plastyczny, w ramach którego uczestnicy będą mieli za zadanie wykonać plakat w formie kolażu do wybranego utworu pisarki,

- konkurs recytatorski dowolnego utworu autorki adresowany do uczniów szkół podstawowych,

- podróż szlakiem Marii Konopnickiej do dworku w Bronowie i Żarnowcu koło Krosna.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

GBP w Czerwonem

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z programu Partnerstwo dla książki”