W dniu 19 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem, gościliśmy ilustratorkę książek dziecięcych Iwonę Całą. Pani Iwona z wykształcenia jest architektem. Od 2003 roku zajmuje się ilustrowaniem książek dziecięcych wielu autorów Wydawnictwa Literatura, m.in.: Wandy Chotomskiej, Grzegorza Kasdepke, Barbary Gawryluk, Marcina Brykczyńskiego. Ilustratorka współpracuje ze znanym czasopismem dla dzieci „Świerszczykiem” oraz prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci.

Spotkanie w GBP w Czerwonem miało charakter warsztatowy, w których uczestniczyły dzieci z klas III i IV ze SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. W pierwszej części spotkania Iwona Cała wprowadziła uczniów w świat ilustracji książkowych. Opowiadała uczniom jak powstaje książka, ile osób i kto jest zaangażowany w proces jej tworzenia. Zaprezentowała narzędzia ilustratora, a następnie pokazała autorskie ilustracje wykonane różnymi technikami plastycznymi. Drugą część spotkania stanowiły warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wcieliły się w rolę ilustratorów. Ich zadaniem było wykonanie ilustracji abstrakcyjnej, według wskazówek udzielanych przez prowadzącą. W efekcie powstało wiele ciekawych i kolorowych prac, które można podziwiać na wystawie w naszej bibliotece. Na zakończenie spotkania dzieci miały możliwość zakupu książek z ilustracjami Iwony Całej oraz otrzymać dedykację z autografem.

Zorganizowanie twórczego spotkania z niecodziennym gościem było możliwe dzięki Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, a sfinansowano je ze środków Instytutu Książki w Krakowie.

 GBP w Czerwonem

 

GALERIA ZDJĘĆ