Do spędzenia „Ferii z biblioteką” zaprosiła swoich czytelników i sympatyków Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem.

Było kulturalnie, aktywnie i sportowo. 31 stycznia młodzież z terenu gminy Kolno mogła realizować się poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne na lodowisku, a także doznać wrażeń artystycznych w trakcie projekcji filmu „Po prostu przyjaźń’ w kinie „Helios” w Białymstoku. Do nieco młodszych uczniów skierowany był wyjazd do Zamku Krzyżackiego w Rynie oraz Parku Wodnego Tropikana  w Mikołajkach, który biblioteka zorganizowała 2 lutego przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. W międzyczasie, bo 1 lutego, najmłodsi czytelnicy biblioteki bawili się na „Karnawałowym balu baśni”. Dziewczęta działające w Dyskusyjnym Klubie Książki przygotowały dla nich wiele atrakcji. Były zagadki, mini konkursy i rebusy literackie, no i oczywiście zabawa przy muzyce. Tego wieczora, pożegnawszy maluchów, młodzież gimnazjalna uczestniczyła w „Nocy w bibliotece”. Było nocne czytanie, konkurs bilardowy, zabawy przy muzyce, konkurs karaoke, a na koniec oczywiście noc spędzona w śpiworze na karimacie.

Organizatorzy dziękują Wójtowi Gminy Kolno za zorganizowanie bezpłatnego transportu do Rynu i Mikołajek oraz za wsparcie finansowe  z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Dzięki temu w obu wyjazdach mogło wziąć udział około 100 osób.

 Barbara Sielawa

 

GALERIA ZDJĘĆ

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała wyróżnienie  w wojewódzkim  konkursie „Biblioteka w edukacji – edukacja w bibliotece” zorganizowanym przez Książnicę Podlaską w Białymstoku. Zgodnie z regulaminem  konkursowym należało opisać wybrane przedsięwzięcia  skierowane do dzieci i młodzieży  oraz osób dorosłych zrealizowane  przez bibliotekę  w okresie od 2015 r do 31 sierpnia 2016 r.   Celem  konkursu było m.in. zachęcanie bibliotek do podejmowania działań związanych z rozbudzaniem, uzupełnianiem i zaspokajaniem potrzeb edukacyjnych, poznawczych, informacyjnych społeczeństwa lokalnego oraz zainspirowanie bibliotek do współpracy z i innymi  organizacjami instytucjami edukacyjnymi.

Biblioteka zgłosiła dwa projekty, które  spełniają kryteria zawarte w regulaminie. Pierwszy - pod tytułem: „Pola tętniące życiem- kampania edukacyjna na rzecz ochrony  różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”- zrealizowany został dzięki współpracy  biblioteki z Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”. W bibliotece odbył się cykl działań edukacyjnych  adresowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z gminy Kolno przeprowadzonych przez koordynatora p. Renatę Popielarz. W ramach tego projektu zorganizowana została akcja „Herbarium”- warsztaty edukacyjne zakończone wspólnym założeniem ogródka ziołowego. W czerwcu miała miejsce projekcja  filmu dotyczącego różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym. W okresie wakacyjnym  dzieci z grupy półkolonijnej uczestniczyły w plenerowych  warsztatach ornitologicznych w Harcówce w Koźle. Powyższy projekt został dofinasowany przez  Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię  w ramach funduszy EOG.

Drugie działanie edukacyjne  skierowane  było do osób dorosłych. Spotkanie miało formę wykładu, pn. „Początki chrześcijaństwa i państwowości polskiej na terenach Wysoczyzny Kolneńskiej. Misja  chrystianizacji św. Brunona z Kewrfurtu.”  Autorem wykładu był  prof. Grzegorz  Białuński zawodowo związany  z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Działanie to  było elementem projektu,  „ 1050 rocznica  Chrztu Polski w legendach i podaniach”, zrealizowanego przez bibliotekę w ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Programu Promocja Literatury i Czytelnictwa.

Wyróżnione biblioteki otrzymały nagrody i dyplomy na Konferencji Bibliotek Publicznych województwa podlaskiego, która odbyła się 16 listopada 2016 r w Białymstoku. Na spotkaniu przedstawiciele nagrodzonych bibliotek przedstawili swoje działania w formie prezentacji multimedialnych.                        

 Teresa Alina Skrodzka –  dyrektor GBP w Czerwonem

 

GALERIA ZDJĘĆ

Patrycja Banach zajęła III miejsce, a Amelia Andrzejczyk i Izabela Bagińska otrzymały wyróżnienia w finale XIV Edycji Konkursu Recytatorskiego Utworów Patriotycznych dla Szkół Podstawowych  i Gimnazjów zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „ Syberyjskie niebo wczoraj i dziś”.

Konkurs był wieloetapowy. Do eliminacji gminnych, ogłoszonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem, uczestników zgłosiły dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie i Gimnazjum w Lachowie. Uczniowie tych szkół reprezentowali gminę Kolno w eliminacjach powiatowych, które odbyły się 9 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolnie, gdzie w kategorii szkół podstawowych Amelia Andrzejczyk z SP w Janowie zajęła II miejsce, zaś w kategorii gimnazjum Patrycja Banach, mieszkanka Czerwonego, zajęła miejsce I, a Izabela Bagińska z Gimnazjum w Lachowie – miejsce II.

W finale konkursu, który odbył się 16 listopada 2016 r. w bibliotece w Podgórzu w zmaganiach konkursowych dziewczęta zmierzyły się z recytatorami z powiatów kolneńskiego, grajewskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego.

Patrycji, Amelii i Izabeli oraz nauczycielom, rodzicom i bibliotekarzom przygotowującym je do konkursu – gratulujemy!

 Barbara Sielawa

 

GALERIA ZDJĘĆ