Piękne, liryczne utwory o jesieni wybrzmiały na nowo w doskonałej interpretacji młodych artystów podczas XIV Edycji Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji”, który odbył się 24 października 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem. W konkursie wzięło udział  51 recytatorów ze szkół podstawowych w Borkowie, Czerwonem, Janowie, Lachowie, Wykowie i Zabielu.

Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, uczniowie klas I – IV, uczniowie klas V – VIII.

Prezentacje uczestników kategorii I (przedszkole) i II (uczniów klas I-IV) oceniała komisja w składzie: Ewa Bączek – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Turośl, Jolanta Dudzińska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie oraz Marta Uliszewska – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie.

 

Komisja najwyżej oceniła recytację następujących osób:

Kategoria I – przedszkole:

I miejsce -  Hanna Bazydło – SP w Czerwone

I miejsce - Martyna Dąbkowska – SP w Wykowie

I miejsce - Jan Krom – SP w Lachowie

III miejsce -  Karolina Żebrowska – SP w Lachowie

Wyróżnienie: - Joanna  Karwowska – SP w Zabielu

Wyróżnienie: - Alicja Paliwoda – SP w Zabielu

Wyróżnienie: - Maria Przybylska – SP w Wykowie

 

Kategoria II – uczniowie klas I – IV:

I miejsce - Maja Pietruszka –  SP w Zabiele

II miejsce - Stanisław Chludziński – SP w Janowie

II miejsce - Oliwia Krupa – SP w Wykowie

III miejsce - Karolina Wykowska – SP w Wykowie

Wyróżnienie: - Łucja Podlaska – SP w Zabielu

 

Prezentacje uczestników kategorii III (uczniowie klas V-VIII) oceniała komisja w składzie: Anna Beata Gosk – kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica,  Elżbieta Ziółkowska – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży oraz Barbara Sielawa – pracownik Gminnej  Biblioteki Publicznej w Czerwonem.

 

Komisja najwyżej oceniła recytację następujących osób:

Kategoria III – uczniowie klas V – VIII:

I miejsce - Julia Lutrzykowska – SP w  Borkowie

II miejsce - Jakub Nadara – SP w Wykowie

III miejsce - Patryk Niedźwiecki – SP w Lachowie

 

Wyróżnienie: - Klaudia Dąbkowska – SP w Wykowie

Wyróżnienie: -Paulina Kobus – SP w Lachowie

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym recytatorom oraz nauczycielom przygotowującym uczestników konkursu zostały wręczone dyplomy podziękowania. Nagrody zakupiono ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023 oraz dotacji Banku Spółdzielczego w Kolnie za co serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy recytatorom, rodzicom oraz publiczności za wspólnie spędzony, pełen lirycznych doznań słoneczny, jesienny dzień. Do zobaczenia za rok!

 

GALERIA ZDJĘĆ

W pięknie udekorowanej sali, w otoczeniu darów jesieni 22 października 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem odbyła się XIV Edycja Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji” w kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe. Prezentacje oceniała komisja w składzie:: Dorota Klimek – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku, Bożena Kowalewska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie, Aneta Roman – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Jury najwyżej oceniło recytację następujących osób:

I miejsce -  Julia Kozicka – Borkowo – uczennica I LO w Kolnie

II miejsce - Anna Prusinowska - Czerwone

II miejsce -  Małgorzata Przytuła - Zabiele

III miejsce -  Ewa Romatowska - Wykowo

III miejsce -  Barbara Siwik, - Czerwone

 

Wyróżnienie: Danuta Boć – Janowo

Wyróżnienie: Jolanta Giedrojć – Gietki

Wyróżnienie: Barbara Kiełczewska – Wykowo

Wyróżnienie: Beata Kuliś – Nalewajek – Tyszki - Łabno

Wyróżnienie: Hanna Malinowska - Janowo 

 

Laureaci konkursu  otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy podziękowania. Nagrody zostały zakupione ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023 oraz dotacji banku Spółdzielczego w Kolnie za co serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie pięknej jesiennej dekoracji oraz paniom z KGW w Czerwonem za przygotowanie poczęstunku. Dziękujemy recytatorom oraz publiczności za wspólnie spędzone, pełne lirycznych wrażeń niedzielne popołudnie. Do zobaczenia za rok!

GALERIA ZDJĘĆ

23 października 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem odbyła się XIII Edycja Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji” w kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe. Prezentacje oceniała komisja w składzie:: Ewa Grala – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, Bożena Kowalewska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie, Aneta Roman – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Jury najwyżej oceniło recytację następujących osób:

I miejsce -  Dorota Klimek - Kolno
I miejsce -  Barbara Siwik - Czerwone
II miejsce -  Agnieszka Zuzga - Janowo
III miejsce -  Joanna Zejer - Glinki
I Wyróżnienie - Maria Bućko - Czerwone
I Wyróżnienie – Jan Bućko - Czerwone
II Wyróżnienie -  Hanna Kalinowska - Kozioł
III Wyróżnienie -  Łukasz Słapiński - Czerwone

Laureaci konkursu  otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy podziękowania. Nagrody zostały zakupione ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023, za co serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy dziękują paniom z KGW w Czerwonem za przygotowanie poczęstunku oraz Sylwestrowi Nicewiczowi za materiał fotograficzny z przebiegu konkursu. Dziękujemy recytatorom oraz publiczności za wspólnie spędzone, pełne lirycznych wrażeń popołudnie. Do zobaczenia za rok!

GALERIA ZDJĘĆ

 

17 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem odbyła się XII Edycja Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji” w kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe.

Prezentacje oceniała komisja w składzie: Aneta Roman – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie - przewodnicząca komisji, Bożena Kowalewska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie oraz Anna Mieczkowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie. Jury najwyżej oceniło recytację następujących osób:

I miejsce - Karolina Grala - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie

II miejsce - Barbara Jackiewicz - Czerwone

II miejsce - Marta Rafałowska - Kolno

III miejsce - Hanna Malinowska - Janowo

III miejsce - Barbara Siwik - Czerwone

Wyróżnienie: Celina Banach (Niksowizna), Stanisława Chmielewska (Czerwone), Danuta Nicewicz (Kozioł), Grzegorz Okurowski (Czerwone), Krystyna Piwowarska (Czerwone), Małgorzata Przytuła (Zabiele Zakaleń).

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Nagrody zostały zakupione ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok za co serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy dziękują przyjacielowi biblioteki, niezawodnemu Sylwestrowi Nicewiczowi za oprawę medialną konkursu, a także recytatorom oraz publiczności za wspólnie spędzone, pełne lirycznych wrażeń popołudnie.

 

GBP w Czerwonem

Galeria zdjęć na fb biblioteki:

W środę 23 października w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbyła się XI Edycja Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji”. Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem.

W konkursie uczestniczyło 53 recytatorów ze szkół podstawowych w Borkowie, Czerwonem, Janowie, Lachowie, Wykowie i Zabielu. Uczestnicy konkursu pięknie recytowali wiersze o tematyce jesiennej i poprzez język literacki wyrażali emocje. Zmagania konkursowe dzieci i młodzieży oceniały komisje konkursowe powołane przez organizatora, które miały nie lada wyzwanie, aby wyłonić najlepszych recytatorów w gminie Kolno.

Prezentacje uczestników kategorii I – przedszkole i II – uczniów klas I-IV oceniała komisja w składzie: Maria Bućko – emerytowany nauczyciel, członek Zespołu Ludowego Czerwieniacy, Marzena Góralczyk – pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock oraz Barbara Sielawa – starszy kustosz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.

 

Komisja wyłoniła następujących zwycięzców:

Kategoria I – przedszkole:

1 miejsce – Maja Pietruszka (SP Zabiele)

2 miejsce – Zuzanna Burzyńska (SP Czerwone)

2 miejsce – Zuzanna Wieczorek (SP Czerwone)

3 miejsce – Igor Mieczkowski (SP Lachowo)

Wyróżnienie – Bartosz Arnista (SP Czerwone)

Wyróżnienie – Lena Kozicka (SP Borkowo)

 

Kategoria II – uczniowie klas I – IV:

1 miejsce – Hubert Chmielewski (SP Janowo)

1 miejsce – Diana Paliwoda (SP Zabiele)

2 miejsce – Natalia Filipkowska (SP Lachowo)

2 miejsce – Amelia Rydzewska (SP Czerwone)

3 miejsce – Aleksandra Darmetko (SP Borkowo)

3 miejsce – Anna Skrodzka (SP Wykowo)

Wyróżnienie – Jakub Nadara (SP Wykowo)

 

Prezentacje uczestników kategorii III – uczniowie klas V-VIII oceniała komisja w składzie: Anna Cudnik – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Borkowie, Alfred Samul – sołtys miejscowości Niksowizna, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” oraz Jolanta Siwik – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie.

 

Decyzją Jury w kategorii III – uczniowie klas V–VIII laureatami zostali:

1 miejsce – Wojciech Sarnacki (SP Lachowo)

2 miejsce – Zuzanna Truszkowska (SP Wykowo)

2 miejsce – Damian Truszkowski (SP Borkowo)

3 miejsce – Sebastian Grochowski (SP Borkowo)

3 miejsce – Magdalena Poreda (SP Janowo)

Wyróżnienie – Wiktoria Andrzejczyk (SP Janowo)

Wyróżnienie – Amelia Długozima (SP Czerwone)

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Fundatorem nagród ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok był Józef Bogdan Wiśniewski – wójt gminy Kolno, za co serdecznie dziękujemy. Organizatorzy dziękują nauczycielom oraz rodzicom za przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu. Podziękowania kierujemy również na ręce Stanisława Szymańczyka – dyrektora ZOPO za umożliwienie uczestnikom konkursu dojazdu do GBP w Czerwonem.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do zmagań poetyckich w następnym roku.

 

Relacja fotograficzna na fb biblioteki: https://www.facebook.com/pg/GBPczerwone-337422066353219/photos/?tab=album&album_id=2466665376762200

GBP w Czerwonem

Wzorem lat ubiegłych 18 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbyła się kolejna Edycja Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji” w kategorii osoby dorosłe. Organizatorem poetyckich zmagań była Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem.

W konkursie wzięło udział 7 recytatorów z terenu gminy Kolno. Organizatorzy starali się wprowadzić przyjazną atmosferę, by podczas występów recytatorzy nie czuli się skrępowani, lecz dobrze się bawili. Poziom konkursowych zmagań był dość wysoki, uczestnicy byli dobrze przygotowani. Prezentacje oceniała komisja w składzie: Marzena Góralczyk – pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock, Bożena Kowalewska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie oraz Beata Zduńczyk – zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ostatecznie postanowiła przyznać następujące nagrody: