Dzięki  kolejnej dotacji otrzymanej z MKiDN  Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem będzie realizowała projekt, pn. „Spotkania z kulturą i sztuką”. Otrzymane dofinansowanie  z programu  KULTURA DOSTĘPNA 2019,  w kwocie  22 000 zł,  zostanie przeznaczone  na udział mieszkańców gminy Kolno w kulturze na wysokim poziomie.  

Projekt  polega na stworzeniu kompleksowej oferty kulturalnej  obejmującej  dwa moduły.

Pierwszy moduł to działania kulturalne, które  zorganizujemy na miejscu,  będą to spektakle przedstawiane przez aktorów z Krakowa. Ich odbiorcy to  dzieci i młodzież z terenu gminy Kolno. Osoby dorosłe zaprosimy  na teatr przy stoliku, który zaprezentują aktorzy z  Teatru Jaracza w Olsztynie. 

Drugi moduł, to kulturalna oferta wyjazdowa skierowana do wszystkich grup wiekowych,  polegająca na dotarciu  do narodowych zasobów kultury i sztuki.  W maju wyjedziemy na spektakl teatralny do Opery Filharmonii  Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki  w Białymstoku. W czerwcu  podczas 2 – dniowego  wyjazdu  do Torunia miłośnicy książki będą mogli uczestniczyć  w 24 Toruńskim Festiwalu  Książki. Spotkają się z pisarzami,  w ofercie festiwalu  są m. in. koncerty połączone  z czytaniem poezji ,   warsztaty literackie. Zwiedzą  Stare Miasto, Muzeum Piernika, by nazajutrz obejrzeć  wybraną sztukę w Teatrze im. Wilama Horzycy w  Toruniu.  Dzieci i ich dziadkowie, we wrześniu, mają propozycję wyjazdu do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl teatralny i towarzyszące mu warsztaty plastyczne i teatralne. Październik to czas dla młodych, zabierzemy ich do Warszawy  do Muzeum Powstania Warszawskiego i na wybraną sztukę w Teatrze Narodowym. 

Powyższe działania zrealizujemy dzięki partnerstwu ze  Stowarzyszeniami – Integracja, KaFCuki, szkołami z terenu Gminy Kolno, Urzędem Gminy Kolno,  CKGK, GOPS i ZOPO.

Zainteresowanych zapraszamy do biblioteki.

 

Teresa Skrodzka
GBP w Czerwonem