19 i 20 maja 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem w ramach realizowanego projektu  „Literacki szlak Stanisława Lema w 100 – lecie urodzin pisarza” dofinansowanego ze środków MKDNiS z programu Partnerstwo dla książki odbyły się warsztaty plastyczne i spotkanie online z Jarosławem Górskim. Uczestnikami spotkań byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie.

Wykład polonisty, pisarza, znawcy literatury Jarosława Górskiego przybliżył sylwetkę znanego pisarza Stanisława Lema i ugruntował wiedzę  uczniów klas II i III o nim. Spotkanie online było doskonałym wprowadzeniem do warsztatów techniką Mixed media przygotowujących chętnych do udziału w konkursach plastycznych. Podczas warsztatów plastycznych dzieci wykazując swoją kreatywność wykonały   eko- robota z surowców wtórnych. Młodsza grupa 5 – 7 latków  w ramach warsztatów w formie kolażu wykonała robota.

Wszystkim uczestnikom spotkań dziękujemy i zapraszamy do udziału w następnych działaniach projektowych.                                                               

GBP w Czerwonem

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=B9zTj9hZ_Ns

Galeria zdjęć na fb biblioteki:

https://www.facebook.com/GBPCZERWONE/photos/pcb.3918468564915200/3918462414915815

https://www.facebook.com/GBPCZERWONE/photos/pcb.3918498831578840/3918497468245643/

https://www.facebook.com/GBPCZERWONE/photos/pcb.3921023911326332/3921022361326487/