W związku z uczestnictwem w projekcie „Cyfrowe GOKI w podregionie łomżyńskim Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem  ”  otrzymała dziś nieodpłatnie sprzęt komputerowy – laptopy o łącznej wartości 22 424,22 zł. Sprzęt będzie służył pracownikom i użytkownikom biblioteki.

 

 

 

Teresa Alina Skrodzka

Dyrektor GBP  w Czerwonem