13 czerwca w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbyło się podsumowanie projektu „Z legendą przez Polskę” realizowanego przez bibliotekę w partnerstwie z Urzędem Gminy Kolno, szkołami podstawowymi z terenu gminy Kolno oraz ze stowarzyszeniami: Stowarzyszeniem KaFCuki i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla Książki przeprowadziliśmy zadania, których celem było upowszechnianie literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne, oświatowe i kulturalne.

Podsumowanie przedsięwzięcia to doskonała okazja, by jeszcze raz wspomnieć o zrealizowanych działaniach projektowych. Otóż zorganizowano głośne czytanie legend, lekcje biblioteczne, warsztaty plastyczne. Odbyło się także spotkanie autorskie z Katarzyną Drogą. Spotkanie pt. „Rodzinne legendy naszych przodków” adresowane było do osób dorosłych. Kolejnym działaniem było przeprowadzenie gry terenowej ,, Z legendą przez Polskę”, w której uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie. 

Ważnym działaniem projektowym były warsztaty teatralne, które prowadził instruktor Centrum Kultury Gminy Kolno. To pod jego okiem grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie przygotowywała sztukę teatralną pt. „Legenda o Smoku Wawelskim” według Czesława Janczarskiego. Podczas uroczystości podsumowania projektu mieliśmy okazję obejrzeć premierę spektaklu. Inscenizacja była bardzo dobrze przygotowana, dlatego też młodzi aktorzy otrzymali gromkie brawa.

W trakcie świętowania podsumowano Konkurs Plastyczny „Legendarny Kraków i Wieliczka”, który został ogłoszony w ramach projektu ministerialnego. Na konkurs wpłynęło 15 prac plastycznych w formie przestrzennej ze szkół podstawowych w Czerwonem, Lachowie i Wykowie. Decyzją komisji konkursowej nagrodzeni zostali:

- w kategorii uczniowie klas V-VI

I miejsce – Klaudia Włodkowska – SP w Lachowie, kl. VI, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka
II miejsce – Krzysztof Gardocki – SP w Lachowie, kl. VI, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka
II miejsce – Julia Wyka – SP w Lachowie, kl. Va, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka
III miejsce – Aleksandra Niedźwiecka –SP w Lachowie, kl. Vb, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka
III miejsce – Dawid Zabłocki – SP w Lachowie, kl. Vb, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka 

Wyróżnienie:

- Magdalena Wasiulewska– SP w Lachowie, kl. Va, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka 
- Jakub Wasiulewski – SP w Lachowie, kl. VI, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka 

- w kategorii uczniowie klas VII-VIII i gimnazjum

I miejsce – Krzysztof Sarnacki – SP w Lachowie, kl. VII, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka
II miejsce – Jakub Zejer – SP w Lachowie, kl. VII, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka
III miejsce – Aleksandra Karwowska –SP w Wykowie, kl. VII

Wyróżnienie:

- Przemysław Kozioł – SP w Czerwonem, kl. VII, nauczyciel przygotowujący: Jacek Bagiński
- Radosław Grużewski – SP w Lachowie, kl. VII, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu. Dodatkową nagrodą dla najbardziej aktywnych uczestników projektu, jak i zwycięzców konkursu plastycznego będzie dwudniowa wycieczka szlakiem legend polskich do Krakowa i Wieliczki.

Wszystkim którzy wzięli udział w działaniach projektowych oraz okazali nam pomoc i życzliwość podczas realizacji projektu, serdecznie dziękujemy.

Galeria zdjęć na fb biblioteki: GBPczerwone