Projekt "Tu moje miejsce, tu jest mój dom" jest odpowiedzią na potrzebę młodych ludzi o zainteresowaniach historycznych i fotograficznych. Grupa młodzieży ze wsi Czerwone i sąsiednich miejscowości, w wieku od 13 do 19 lat, jest gotowa realizować swoje pasje wykraczające poza program szkolny. W ramach projektu zorganizujemy popołudniowe spotkania młodzieży, na które będą przynosić z domów stare fotografie oraz gromadzić informacje na ich temat. Uczestnicy podzieleni na grupy, przeprowadzą rozmowy z rodzicami, osobami starszymi, dowiedzą się czego te fotografie dotyczą, z jakim wydarzeniem są związane. Młodzi ludzie zeskanują, ułożą chronologicznie oraz opiszą stare fotografie i wydarzenia z nimi związane. Następnie wraz z fotografem grupa wyruszy w plener, by sfotografować miejsca ważne dla swojej miejscowości, by uzupełnić dotychczas zebrane dokumenty. Pod okiem profesjonalisty wykonane zdjęcia zostaną poddane odpowiedniej obróbce. Na warsztatach historycznych młodzież uzupełni wiedzę na temat wydarzeń lokalnych związanych ze swoją miejscowością. Efektem pracy uczestników projektu będzie wykonanie 5 tablic, na których zostaną zamieszczone zeskanowane stare zdjęcia oraz te wykonane obecnie wraz z dokładnym opisem. Tablice zostaną ustawione na placu przy bibliotece obok kamienia upamiętniającego obchody 600 -lecie powstania wsi Czerwone. Młodzież wykona również mapę w formie broszurki z miejscami godnymi obejrzenia i zwiedzenia. Materiały te zostaną rozdane podczas świętowanie projektu. Uczestnicy projektu nauczą się samodzielnie i świadomie osiągać wytyczane przez siebie cele, co w przyszłości przyda im się to w dorosłym życiu. Młodzi nauczą się współpracować w grupie. Działania projektowe przyczynią się do rozbudzenia poczucia tożsamości wśród młodych ludzi.

Cel
Celem projektu jest stworzenie młodzieży możliwości aktywnych i atrakcyjnych form poznania historii swojej miejscowości, zaspokojenia ich pasji. Wspólne działania będą sprzyjać budowaniu relacji z ludźmi i instytucjami. Udział w projekcie pobudzi młodych do aktywnego życia w swoim środowisku, w oparciu o ich samodzielną pracę. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności właściwej współpracy w grupie.