Na poświątecznym  kwietniowym spotkaniu  rozmawialiśmy na temat najważniejszych założeń projektu. Usystematyzowaliśmy sobie co jest naszym  celem, poprzez jakie działania  go  osiągniemy i jakie uzyskamy efekty  w wyniku pracy naszej grupy.  Podzieliliśmy  się  na mniejsze podgrupy i zabraliśmy się do pracy. Grupa redakcyjna redagowała pisma do sponsorów, grupa fotograficzna zajęła się skanowaniem starych zdjęć a grupa odpowiedzialna za promocję projektu  czuwała nad bieżącym zamieszczaniem aktualnych zdjęć  na FB.  W celu odprężenia uczestniczyliśmy w zajęciach ruchowych, które jeszcze bardziej nas zintegrowały.

 

Grupa projektowa

GALERIA ZDJĘĆ

„Tu moje miejsce, tu jest mój dom” – to projekt realizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem, przez 13-osobową grupę młodzieży,  w ramach programu Równać Szanse.  Mamy za sobą już trzy  spotkania, na pierwszym  omówiliśmy poszczególne etapy działań w projekcie, młodzież wykonała kilka ćwiczeń na  rozgrzewkę. Pod koniec lutego  spotkaliśmy się już na warsztatach historycznych, podczas których dowiedzieliśmy się w jaki sposób  korzystać ze źródeł historycznych, by odnaleźć informacje o naszych przodkach i ważnych wydarzeniach dotyczących naszej miejscowości. Zadaniem do domu było odnalezienie w domowych archiwach starych zdjęć oraz  dokumentów z życia społecznego. Przyniesione przez nas materiały na spotkanie w marcu,  po uprzedniej selekcji będą wykorzystane na tablicach ustawionych na zewnątrz. Podczas zajęć warsztatowych zaplanowaliśmy, co chcemy zamieścić na sześciu tablicach. Zebrany materiał ułożyliśmy w układzie chronologicznym a tablicom nadaliśmy wstępnie tytuły. Na kolejnych  warsztatach   spotkamy się  na początku kwietnia.

 Grupa projektowa

 

GALERIA ZDJĘĆ