2 czerwca 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem odbył się finał konkursu „Poezja Brzechwy i Tuwima”. Konkurs w tym roku przebiegał nietypowo, gdyż wcześniej zostały ocenione nadesłane w formie online prezentacje uczniów. Komisja w składzie: Ewa Bączek  – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Turośl, Danuta Kamińska – emerytowany bibliotekarz, Bożena Kowalewska  – dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie, Aleksandra Szyc – redaktor naczelna Gazety Gminnej, pracownik Urzędu Gminy Kolno  najwyżej oceniła recytację następujących osób:

Pięciolatki

  1. Filip Dębkowski – SP Janowo
  2. Aleksandra Poświata – SP Borkowo
  3. Zuzanna Filipkowska – SP Lachowo
  4. Aleksandra Krom - SP Lachowo

Sześciolatki

  1. Karolina Wykowska - SP Wykowo
  2. Dominika Boć - SP Borkowo
  3. Nicola Kobeszko - SP Janowo

Klasa I

  1. Maja Pietruszka - SP Zabiele
  2. Stanisław Chludziński - SP Janowo
  3. Dominika Wysocka – SP Lachowo

Józef Bogdan Wiśniewski – Wójt Gminy Kolno laureatom konkursu  wręczył nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostałym recytatorom zostały wręczone dyplomy podziękowania.

Nagrody zostały zakupione z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Organizatorzy dziękują nauczycielom i rodzicom za przygotowanie przedszkolaków i uczniów do konkursu.

 

GBP w Czerwonem

 

Galeria zdjęć