1 lipca 2020 r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbyło się podsumowanie konkursu multimedialnego  „ Jan Paweł II- Papież, Polak, Człowiek” realizowanego przez bibliotekę w ramach projektu „ Śladami Jana Pawła II” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla Książki.

Konkurs był jednym z zadań projektu, innymi zrealizowanymi zadaniami były: czytanie utworów Jana Pawła II i o Janie Pawle II w sieci oraz wycieczka do Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Konkurs  skierowany był do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i szkół średnich oraz osób dorosłych (rodzice lub dziadkowie) z terenu powiatu kolneńskiego.

Celem realizowanego zadania było upamiętnienie Roku Świętego Jana Pawła II, upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości  Papieża, kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na określony temat, współpraca pokoleniowa oraz promowanie nowatorskich technologii.

Na konkurs wpłynęło 18 prezentacji multimedialnych. Decyzją komisji konkursowej nagrodzone  zostały pary:

I miejsce – Natalia Włodkowska i Krzysztof Włodkowski

II miejsce – Marta Kosk i Monika Kosk

III miejsce – Sandra Wasiulewska i Barbara Wasiulewska

Wyróżnienie – Amelia Malinowska i Bożena Malinowska.

Laureaci konkursu i uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Nie zabrakło podziękowań dla komisji konkursowej. Dodatkową nagrodą dla zwycięzców konkursu oraz dla najbardziej aktywnych uczestników projektu będzie trzydniowa wycieczka szlakiem Jana Pawła II do Wadowic, Krakowa i w Tatry.

W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczył  Józef Bogdan Wiśniewski  Wójt Gminy Kolno  gratulując  laureatom i uczestnikom konkursu oraz wręczył ufundowane nagrody dla laureatów.

Na zakończenie można było obejrzeć zwycięsko prezentację.

Dziękujemy Alinie Zaleśnej – nauczycielce Szkoły Podstawowej w Lachowie za motywacje uczniów do udziału w konkursie.

Nagrody zakupiono ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Laureatom  konkursu serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.”

 

GALERIA ZDJĘĆ