Konkurs organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem w ramach realizacji projektu "Śladami Jana Pawła II" MKiDN
Regulamin konkursu


1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych  (rodzice lub dziadkowie) z terenu powiatu kolneńskiego.

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej życia i twórczości Papieża Jana Pawła II

3. Cele konkursu:

- upamiętnienie Roku Świętego Jana Pawła II,
- upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Papieża,
- kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na określony temat i selekcji zgromadzonych materiałów,
- promowanie nowatorskich metod i form pracy,
- pobudzanie kreatywności, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczestników.

4. Sposób przeprowadzenia konkursu

Prace konkursowe mają być wykonane w zespołach 2-osobowych. Zespół tworzy osoba dorosła (rodzic, babcia , dziadek) wraz z młodą osobą będącą uczniem klas V - VIII szkoły podstawowej lub szkoły średniej z terenu powiatu kolneńskiego. Zespół może zgłosić tylko jedną prezentację.

Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach.

Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny być zawarte informacje o autorach pracy (na ostatnich slajdach prezentacji).                Praca powinna zawierać od 15 do 20 slajdów.

5. Miejsce i termin składania prac

Zgłoszenia można dokonywać w wybrany sposób poprzez:
- wysłanie e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- dostarczenie osobiście na płycie CD/ DVD lub innym nośniku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem do dnia  15 maja 2020r.

6. Prezentacje oceni komisja powołana przez organizatora. Komisja może przyznać trzy nagrody i dwa wyróżnienia. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.

7. Kryteria oceny prac konkursowych

Komisja konkursowa dokona oceny prezentacji uwzględniając:

- poprawność merytoryczną i językową informacji zamieszczonych w prezentacji,
- przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
- adekwatność zastosowanych zdjęć do przedstawionych treści,
- kreatywność oraz pomysłowość przedstawienia tematu konkursowego,
- techniczną poprawność wykonania prezentacji.

8. Nagrody dla laureatów

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

9. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 86/262 34 56, 504 187 529, 509 188 211 (GBP Czerwone). Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.