W styczniu grupa  projektowa uczestniczyła w warsztatach z zakresu  komunikacji społecznej, które przeprowadziła Teresa Skrodzka. Trudna sztuka porozumiewania się, formułowanie jasnych, czytelnych komunikatów oraz budowanie relacji w grupie to niektóre z zagadnień, które ćwiczyliśmy w praktyce. Zdobyta wiedza posłuży nam w rozwijaniu naszych kompetencji społecznych , usprawnieniu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,  w rozmowach ze sponsorami i z mieszkańcami naszej miejscowości podczas planowanych spotkań i wywiadów.

 

GALERIA ZDJĘĆ