Już po raz szósty Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała dotację z Programu „Równać Szanse 2019” Regionalny Konkurs Grantowy. Dofinansowanie w kwocie 8 500 zł przeznaczymy na realizację projektu pn. „Śladami przeszłości i teraźniejszości".

Celem projektu jest stworzenie młodzieży aktywnych i atrakcyjnych form poznania historii swojej miejscowości. Działania projektowe przyczynią się do rozbudzenia poczucia tożsamości regionalnej wśród młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat z Borkowa i okolic. Młody człowiek w projekcie będzie miał szansę sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wytyczane przez siebie cele, co przyda mu się na dobry start w dorosłe życie. W ramach projektu zorganizujemy spotkania dla młodzieży, na które będą oni przynosić z domów stare fotografie związane z historią, tradycją i kulturą miejscowości. Uczestnicy projektu podzieleni na grupy przeprowadzą rozmowy z osobami starszymi, dowiedzą się czego dotyczą zebrane materiały i zdjęcia. Młodzi ludzie zeskanują, ułożą chronologicznie oraz opiszą stare fotografie i wydarzenia z nimi związane. Grupa wyruszy również w plener, by sfotografować miejsca ważne dla swojej miejscowości. Na warsztatach kulinarnych młodzież pozna historię powstania i nauczy się sporządzania typowo borkowskiej potrawy - sibrzaków. Podczas wyjazdowych warsztatów dziennikarskich do radia, prasy i telewizji młodzi ludzie nabędą umiejętności: przeprowadzania wywiadu, redagowania tekstu, operowania głosem, występowania przed kamerą. Efektem pracy uczestników projektu będzie wykonanie 3 tablic, na których zostaną zamieszczone zeskanowane stare zdjęcia oraz te, wykonane obecnie wraz z dokładnym opisem. Tablice zostaną ustawione na skwerku przy remizie OSP w Borkowie, obok  św. Floriana i kamienia upamiętniającego obchody 600-lecia powstania wsi Borkowo.

Jeżeli jesteś w wieku od 13 do 19 lat, lubisz pracować w grupie, rozmawiać z ludźmi, fotografować, redagować teksty, chcesz ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas - przyjdź do biblioteki w Borkowie.

Ten projekt skierowany jest właśnie do Ciebie! Zapraszamy!