Dnia 29 grudnia 2011 roku nasza grupa projektowa udała się w ramach warsztatów historycznych do Archiwum Państwowego w Łomży.

Mały, z zewnątrz skromny budynek okazał się nieocenioną skarbnicą wiedzy i dokumentacji dotyczącej historii naszego regionu. Zaprzyjaźniony z grupą projektową pracownik archiwum Michał Kaczyński umożliwił nam buszowanie w starych dokumentach. Oglądaliśmy dawne mapy, mikrofilmy, a także uzyskaliśmy informacje gdzie i jak szukać informacji na temat przebiegu II wojny światowej w Gminie Kolno. Nieocenioną frajdą, dla niektórych z nas, było poszukiwanie i odnajdywanie swoich przodków w starych księgach spisu ludności.