Już po raz czwarty Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała dotację z Programu „Równać Szanse 2017”. Dofinansowanie w kwocie 7 900,00 zł przeznaczymy na realizację projektu pod nazwą „Tu moje miejsce, tu jest mój dom”.

Działania projektowe przyczynią się do rozbudzenia poczucia tożsamości wśród młodych ludzi, w wieku od 13 do 19 lat, z Czerwonego i okolic. Celem projektu jest stworzenie młodzieży aktywnych i atrakcyjnych form poznania historii swojej miejscowości, przy równoczesnym zaspokojeniu ich pasji.

W ramach projektu zorganizujemy popołudniowe spotkania dla młodzieży, na które będą oni przynosić z domów stare fotografie oraz gromadzić informacje na ich temat. Uczestnicy podzieleni na grupy, przeprowadzą rozmowy z rodzicami, osobami starszymi, dowiedzą się czego dotyczą zebrane materiały i zdjęcia. Młodzi ludzie zeskanują, ułożą chronologicznie oraz opiszą stare fotografie i wydarzenia z nimi związane. Następnie wraz z fotografem grupa wyruszy w plener, by sfotografować miejsca ważne dla swojej miejscowości, by uzupełnić dotychczas zebrane dokumenty. Pod okiem profesjonalisty wykonane zdjęcia zostaną poddane odpowiedniej obróbce. Na warsztatach historycznych młodzież uzupełni wiedzę na temat wydarzeń lokalnych związanych ze swoją miejscowością. Efektem pracy uczestników projektu będzie wykonanie 5 tablic, na których zostaną zamieszczone zeskanowane stare zdjęcia oraz te, wykonane obecnie wraz z dokładnym opisem. Tablice zostaną ustawione na placu przy bibliotece, obok kamienia upamiętniającego obchody 600-lecie powstania wsi Czerwone. Po warsztatach dziennikarskich młodzież wykona folder z mapką i miejscami godnymi obejrzenia i zwiedzenia. Materiały te zostaną rozdane mieszkańcom i gościom zaproszonym na świętowaniu projektu.

Uczestnicy projektu nauczą się samodzielnie i świadomie osiągać wytyczane przez siebie cele, co przyda im się na dobry start w dorosłe życie. Wspólne działania będą sprzyjać budowaniu właściwych relacji z ludźmi i instytucjami. Udział w projekcie pobudzi młodych do aktywnego życia w swoim środowisku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!