10 października 2018 r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbyło się spotkanie autorskie. Gościem spotkania był dr Zenon Krajewski, który pod pseudonimem „Niwen” napisał dwa tomy powieści historycznej „Meandry losu”.Zenon Krajewski jest historykiem i pasjonatem historii Ziemi Łomżyńskiej, a jednym z celów jego publikacji jest promocja historii regionalnej.

Saga "Meandry losu" prezentuje ludzkie dramaty i uczucia związane z trudną polską historią hitlerowskiej i sowieckiej okupacji. Bohaterami są Polacy i Żydzi, którzy przeżywają swoje własne meandry losu. Akcja tomu pierwszego pt. „Pozbawieni Ojczyzny” urywa się w sierpniu 1940 roku. Tom drugi pt. „Pod sowieckim butem” kontynuuje akcję i doprowadza ją do 19 czerwca 1941 roku. Tom trzeci i czwarty poprowadzą czytelników przez kolejne lata.Autor sagi podczas wczorajszego spotkania ujawnił przybyłym słuchaczom, że cykl ma składać się przynajmniej z sześciu tomów. Ponadto mówił o motywach napisania powieści historycznej, zdradził jak przygotowywał się do pisania lektury osadzonej w trudnych realiach oraz wyjaśnił dlaczego ukrył się pod pseudonimem „Niwen”.

Z uwagi na fakt, że powieść stworzona przez Krajewskiego posiada niespotykane w tego typu twórczości walory edukacyjne o historii tego okresu, zachęcamy by po nią sięgnąć. Czytanie w tym przypadku nie będzie stratą czasu, lecz przyjemnością połączoną z pogłębianiem wiedzy o latach minionych tej części Polski.Oba tytuły cyklu dostępne są w bibliotece w Czerwonem.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem. Podziękowania kierujemy do Sylwestra Nicewicza za oprawę medialną wydarzenia.

GBP w Czerwonem

 

Zdjęcia: http://www.foto.nicewicz.pl/index.php/377-spotkanie-autorskie-z-zenonem-krajewskim

W mikołajki, 6 grudnia w bibliotece w Czerwonem odbyło się spotkanie autorskie z Leszkiem Czyżem - publicystą, społecznikiem, poetą regionalnym, piewcą Kurpiowszczyzny. Jak przystało na mikołajkowy wieczór zaproszeni goście otrzymali od bibliotekarzy własnoręcznie wykonane pamiątkowe Mikołaje. Organizatorami spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem i stowarzyszenie „KaFCuki” .

Leszek Czyż poprzez prezentację multimedialną wprowadził uczestników spotkania w świat kurpiowskiej architektury, kultury i sztuki. Region kurpiowski uznawany jest za jeden z najpiękniejszych w Polsce. Obyczaje, kultura duchowa i materialna Kurpiów ukształtowały się w izolacji od innych regionów, mają swoją specyfikę zdecydowanie odróżniającą je od reszty Mazowsza. Wykształciła się tu swoista mowa, śpiew, tańce, muzyka, strój, rzeźba, zdobnictwo i budownictwo drewniane.

Podczas spotkania poeta czytał fragmenty z nowo wydanego zbioru „Gadki kurpiowskie”.Salwy śmiechu wywołały scenki rodzajowe prezentowane przez autora z udziałem przedstawicieli publiczności.

-  „W tekstach, które prezentuję w tym zbiorze, pragnąłem oddać jak najwierniej różne obrazy z życia Kurpiów. To nie są opowieści zasłyszane i spisane. Wszystkie opisane zdarzenia są wytworem mojej wyobraźni i efektem wnikliwej obserwacji otaczającej rzeczywistości. Starałem się okrasić je humorem, ale pozbawionym ironii czy kpiny. Nigdzie nie ma odniesienia do konkretnej osoby, czy osób, a zbieżność nazwisk, czy zdarzeń może być tylko i wyłącznie przypadkowa. Chcę, by czytelnik poznał lub przypomniał sobie ową dawną puszczańską obyczajowość, relacje międzyludzkie, jak to dawniej pracowano wespół, jak bawiono się i świętowano, w co Kurpie wierzyli, a czego się bali. W zbiorze zawarłem teksty napisane po kurpiowsku, bo język kurpiowski jest najlepszym narzędziem do wiernego malowania wydarzeń z kurpiowskiej przeszłości” - mówił Leszek Czyż. 
         Język jest jednym z najważniejszych wyznaczników przynależności kulturowej. Trzeba się spieszyć, aby te resztki gwary, które jeszcze są zachowane w pamięci ludzi najstarszych ocalić od zapomnienia. Dzięki takim twórcom jak Leszek Czyż  udaje się ocalić to, co stanowiło kiedyś zwyczajną codzienność, a dziś jest już dziedzictwem naszej kultury.

 

GALERIA ZDJĘĆ

W dniu 19 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem, gościliśmy ilustratorkę książek dziecięcych Iwonę Całą. Pani Iwona z wykształcenia jest architektem. Od 2003 roku zajmuje się ilustrowaniem książek dziecięcych wielu autorów Wydawnictwa Literatura, m.in.: Wandy Chotomskiej, Grzegorza Kasdepke, Barbary Gawryluk, Marcina Brykczyńskiego. Ilustratorka współpracuje ze znanym czasopismem dla dzieci „Świerszczykiem” oraz prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci.

Spotkanie w GBP w Czerwonem miało charakter warsztatowy, w których uczestniczyły dzieci z klas III i IV ze SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. W pierwszej części spotkania Iwona Cała wprowadziła uczniów w świat ilustracji książkowych. Opowiadała uczniom jak powstaje książka, ile osób i kto jest zaangażowany w proces jej tworzenia. Zaprezentowała narzędzia ilustratora, a następnie pokazała autorskie ilustracje wykonane różnymi technikami plastycznymi. Drugą część spotkania stanowiły warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wcieliły się w rolę ilustratorów. Ich zadaniem było wykonanie ilustracji abstrakcyjnej, według wskazówek udzielanych przez prowadzącą. W efekcie powstało wiele ciekawych i kolorowych prac, które można podziwiać na wystawie w naszej bibliotece. Na zakończenie spotkania dzieci miały możliwość zakupu książek z ilustracjami Iwony Całej oraz otrzymać dedykację z autografem.

Zorganizowanie twórczego spotkania z niecodziennym gościem było możliwe dzięki Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, a sfinansowano je ze środków Instytutu Książki w Krakowie.

 GBP w Czerwonem

 

GALERIA ZDJĘĆ