REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

   „ LEGENDARNY KRAKÓW I WIELICZKA”

 

ORGANIZATOR: Gminna Biblioteka Publiczna  w Czerwonem

Czerwone 50

18-500 Kolno

Tel. 86/262 34 56

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PATRONAT: Wójt Gminy Kolno

PARTNERZY: szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy Kolno, Stowarzyszenie KaFCuki,  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”

CELE KONKURSU:
- poznanie historii Polski, a w szczególności legend związanych z Krakowem i Wieliczką,

- budowanie poczucia tożsamości narodowej, więzi z własną tradycją i kulturą.

KONKURS PLASTYCZNY

1. Zasady uczestnictwa:
- konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Kolno,

2. Przebieg konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

- uczniowie klas V-VI,

- uczniowie klas VII-VIII i gimnazjum.

Konkurs plastyczny, pt.: „Legendarny Kraków i Wieliczka" – praca powinna być wykonana techniką plastyczną przestrzenną, przy wykorzystaniu  materiałów typu : karton, drewno, styropian, masa solna itp.

Uczestnik może dostarczyć 1 pracę w formie przestrzennej. Na konkurs nie będą przyjmowane prace wykonane w technice plastycznej płaskiej, np.: rysunek, obraz, akwarela plakat itp. Praca musi posiadać metryczkę (imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko nauczyciela, tytuł pracy, pieczątka i adres szkoły umieszczone na jej odwrocie).
 

 3. Kryteria oceny prac:

- zgodność z tematyką konkursu,

- oryginalność,

- estetyka wykonania.

 Komisja Konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny finałowej otrzymanych prac plastycznych przyznając nagrody i wyróżnienia.

 

4. Miejsce składania prac:

Prace plastyczne należy składać do dnia 10 maja 2019 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem do godz. 15.00.

 

TERMINARZ  KONKURSU I NAGRODY DLA LAUREATÓW

Wyniki konkursu plastycznego oraz informacja o terminie wręczenia nagród laureatom zostanie podana na stronie internetowej biblioteki  www.biblioteka.gminakolno.pl    Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

KLAUZULA PRAWNA

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie jego wizerunku do celów przeprowadzenia konkursów wiedzy i plastycznego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami). Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac i zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych prac w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych rozpowszechnianych przez Organizatora.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 86/262 34 56  (GBP Czerwone). Email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.