„Kaczka dziwaczka”, ‘Pomidor”, ‘Trudny rachunek” te i inne wiersze można było usłyszeć w prezentacjach najmłodszych adeptów sztuki recytacji podczas XIII Edycji Konkursu Recytatorskiego „Poezja Brzechwy i Tuwima”, który odbył się 11.04.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem.

W konkursie wzięło udział 28 recytatorów ze szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w Borkowie, Janowie, Lachowie, Wykowie i  Zabielu. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: grupa pięciolatków, grupa sześciolatków, uczniowie klasy I.

Prezentacje  oceniała komisja w składzie: Anna Beata Gosk – kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica, Marzena Góralczyk  – kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock oraz Barbara Szczubełek – dyrektor Biblioteki Publicznej w Śniadowie.

Komisja najwyżej oceniła recytację następujących osób:

Grupa pięciolatków

  1. Filip Brozio – Publiczne Przedszkole w Lachowie
  2. Zuzanna Wieczorek– SP Borkowo
  3. Alicja Rydel – SP Czerwone

Wyróżnienie: Zofia Konopka  – Publiczne Przedszkole w Lachowie, Amelia Ołdakowska – SP Czerwone


Grupa sześciolatków

  1. Alan Kowalczyk – SP Janowo
  2. Łucja Podlaska – SP Zabiele
  3. Bartosz Szumowski – SP Wykowo

Wyróżnienie: Filip Dębkowski – SP Janowo, Lena Sarnacka – SP Lachowo


Uczniowie klasy I

  1. Karolina Wykowska – SP Wykowo
  2. Anastazja Murawska– SP Borkowo
  3. Dominika Boć– SP Borkowo

Wyróżnienie: Paulina Gers – SP Czerwone, Julia Plona – SP Janowo

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym recytatorom oraz nauczycielom przygotowującym dzieci do konkursu zostały wręczone dyplomy podziękowania.

Nagrody zakupiono ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, za co serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy dziękują rodzicom i nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do zmagań poetyckich w następnym roku.

GBP w Czerwonem

Galeria zdjęć na fb biblioteki: